Headerafbeelding

Aftrap Heerschap Verbindt! groot succes!

Heerschap Verbindt! is een uniek en lokaal sponsorschap voor (sport)verenigingen in de gemeentes Weert, Nederweert en Leudal. De informatieavonden van dit nieuwe initiatief van Heerschap Groep waren een groot succes.

Begin april hebben zestig verenigingen een uitnodiging ontvangen van Heerschap Groep voor de informatieavonden. In totaal vonden er vijf informatieavonden plaats in de afgelopen weken. Tijdens de verschillende avonden waren er meer dan 50 verenigingen aanwezig.

Uniek en lokaal sponsorschap

Heerschap Verbindt! is een uniek en lokaal sponsorschap met een langdurige samenwerking en zekerheid van inkomsten voor meerdere jaren. Er zijn diverse momenten waarop de vereniging met een minimale inspanning een sponsorbedrag van duizenden euro’s per jaar kan verdienen. In totaal stelt Heerschap Groep een bedrag van €600.000,- beschikbaar om het verenigingsleven een boost te geven na de coronaperiode.

“Het merendeel van onze 900 collega’s is lid van een of meerdere vereniging(en) in de buurt. Mede hierdoor merken wij dat het verenigingsleven zich op dit moment in een uitzonderlijke situatie bevindt. De coronacrisis heeft gevolgen voor de saamhorigheid, sportiviteit en helaas ook voor de inkomsten van diverse verenigingen. Wij voelen ons maatschappelijk betrokken en willen graag helpen! Niet alleen nu, ook in de toekomst.” aldus Stan Heerschap, eigenaar Heerschap Groep.

Heerschap Groep biedt de verenigingen de kans om, naast het jaarlijkse sponsorbedrag, zelf extra inkomsten te verdienen door middel van (spaar)acties en verkoopactiviteiten. Een voorbeeld van een actie is de ‘Spek de kas actie’, waarbij iedere klant stemt op zijn of haar favoriete vereniging. Hoe meer stemmen een vereniging ontvangt, hoe hoger de extra inkomsten bovenop het jaarlijkse sponsorbedrag wordt. Daarnaast vindt er gedurende de samenwerking, per vereniging, tweemaal een verkoopactiviteit plaats. Maar liefst 50% van de verdiende omzet is voor de vereniging!

Presentatie Heerschap Verbindt!

Foto Nederweert24

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Heerschap Verbindt! 

Heerschap Verbindt! is een uniek en lokaal sponsorschap met een langdurige samenwerking en zekerheid van inkomsten voor de komende drie jaar. 

Drie jaar lang, vier momenten waarop de vereniging met een minimale inspanning een sponsorbedrag van duizenden euro’s per jaar kan verdienen:

  1. De vereniging ontvangt jaarlijks een vast sponsorbedrag.
  2. De vereniging ontvangt een vast bedrag bij deelname aan een spaaractie. 
  3. De vereniging ontvangt een variabel, naar rato berekend bedrag, bij deelname aan de 'Spek de kas' actie.
  4. Bij deelname aan een verkoopactiviteit ontvangt de vereniging een naar rato verdiend bedrag. 

Een voorbeeld van een spaaractie (2) is een plaatjesactie, waarbij iedereen kan sparen voor stickers met foto’s van alle leden van jouw vereniging.

De 'Spek de kas' actie (3) houdt in dat Heerschap klanten kunnen stemmen op hun favoriete vereniging en op die manier kan de vereniging een groot bedrag ontvangen uit de beschikbaar gestelde pot. 

Bij de verkoopactiviteit (4) ontvangen jullie 50% van de verdiende omzet.

Samengevat: jullie bepalen dus zelf wat de hoogte van het sponsorbedrag wordt! Hoe meer stemmen jullie weten te ontvangen én hoe meer er verkocht wordt tijdens de verkoopactiviteit, hoe meer extra inkomsten de vereniging kan genereren.