Headerafbeelding

Wat is Heerschap Verbindt!?

Uniek en lokaal sponsorschap

Heerschap Verbindt! is een uniek en lokaal sponsorschap voor (sport)verenigingen met een langdurige samenwerking en zekerheid van inkomsten voor meerdere jaren. Er zijn diverse momenten waarop een vereniging met een minimale inspanning een sponsorbedrag van duizenden euro’s per jaar kan verdienen.

Drie jaar lang, vier momenten waarop de vereniging een sponsorbedrag verdiend:

  1. De vereniging ontvangt jaarlijks een vast sponsorbedrag.
  2. De vereniging ontvangt een vast bedrag bij deelname aan de (sport)plaatjesactie. 
  3. De vereniging ontvangt een variabel, naar rato berekend bedrag, bij deelname aan de 'Spek de kas' actie.
  4. Bij deelname aan een verkoopactiviteit ontvangt de vereniging een naar rato verdiend bedrag. 

De (sport)plaatjesactie (2) is een spaaractie, waarbij iedereen kan sparen voor stickers met foto’s van alle leden van de vereniging.

De 'Spek de kas' actie (3) houdt in dat klanten van de Heerschap supermarkten kunnen stemmen op hun favoriete vereniging en op die manier kan de vereniging een groot bedrag ontvangen uit de beschikbaar gestelde pot. 

Bij de verkoopactiviteiten (4) ontvangen de verenigingen 50% van de verdiende omzet door de verkoop van Bakkerij Heerschap producten.

Samengevat: de vereniging bepaalt dus zelf wat de hoogte van het sponsorbedrag wordt! Hoe meer stemmen de vereniging ontvangt én hoe meer er verkocht wordt tijdens de verkoopactiviteit, hoe meer extra inkomsten de vereniging kan genereren.

Aanleiding

“Het merendeel van onze 800 collega’s én onze klanten is lid van een of meerdere vereniging(en) in de buurt. Mede hierdoor merken wij dat het verenigingsleven zich op dit moment in een uitzonderlijke situatie bevindt. De coronacrisis heeft gevolgen voor de saamhorigheid, sportiviteit en helaas ook voor de inkomsten van diverse verenigingen. Wij voelen ons maatschappelijk betrokken en willen graag helpen! Niet alleen nu, ook in de toekomst.” aldus Stan Heerschap, eigenaar Heerschap Groep.